Телефон 052/ 786 949
Кабинет в двора на поликлиниката
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.