ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА КОЖНИТЕ И РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА КОЖНИТЕ И РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ДКЦ ,,Чайка” ЕООД, гр. Варна е разработен ,,Дневен център за превенция и контрол на кожните и ...
СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ СКЪПИ ПАЦИЕНТИ, В ДКЦ “ЧАЙКА ЕООД Е РАЗКРИТ КАБИНЕТ ЗА МАНТУ. РАБОТНО ВРЕМЕ НА КАБИНЕТА ...
НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА И ОБЛАСТ ВАРНА, ПОЛУЧИЛИ ПИСМЕНА ПОКАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДАВНИЯ ЗА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПО ПРОГРАМАТА „СПРИ и се прегледай” НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ГРАД ВАРНА И ОБЛАСТ ВАРНА, ПОЛУЧИЛИ ПИСМЕНА ПОКАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СКРИНИНГОВИ ИЗСЛЕДАВНИЯ ЗА РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА И РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПО ПРОГРАМАТА „СПРИ и се прегледай” НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Стартираха скрининговите изследвания по проекта на здравното министерство “Спри и се прегледай”. ...

УСЛУГИ И ЦЕНИ

 
Общ ценоразпис
Услуга Цена
Първичен преглед при специалист 30.00лв.
Вторичен преглед при специалист 20.00лв.
Домашен преглед 30.00лв.
Преглед от хабилитирано лице 35.00лв.
Кардиограма / ЕКГ 10.00лв.
Ехокардиография 35.00лв.
Ехография АГ 30.00лв.
Доплерова сонография 25.00лв.
Ехограф на бъбреци, пикочен мехур и простата 25.00лв.
Ехограф на вени и артерии 25.00лв.
Ехография на млечни жлези 30.00лв.
ЕЕГ - мозъчно картографиране 40.00лв.
Венозна инжекция 6.00лв.
Мускулна инжекция 4.00лв.
Венозна инфузия - 30 мин. 15.00лв.
Венозна инфузия - над 1 час 20.00лв.
Медицинско свидетелство за работа 15.00лв.
Медицинско свидетелство за шофьор - професионалист 30.00лв.
Медицинско свидетелство за оръжие 35.00лв.
Медицинско свидетелство за брак (след печат от Тубдиспансер и Психодиспансер) 20.00лв.
Издаване ДУБЛИКАТ на документ 15.00лв.
Функционално изследване на дишането / Спирометрия / 15.00лв.
ЕЕГ-възрастни 40.00лв.
ЕЕГ-деца 40.00лв.
Елекромиографско изследване - ЕМГ 40.00лв.
Медицинско свидетелство за брак /след печат от Психодиспансер и Тубдиспансер/ 20.00лв.
Медицинско свидетелство за придобиване на Българско гражданство /след изследване за Васерман, СПИН и консулт с Психиатър/ 70.00лв.
Медицинско свидетелство за учащи до 18 г. 10.00лв.
Носен секрет 12.00лв.
Плантограма 10.00лв.
Ехография на една става 25.00лв.
Ехография на две стави 40.00лв.
Манту проба /за лица на 18 год./ 10.00лв.
кардиограма /с разчитане от кардиолог/ 10.00лв.
ВЕТ /велоергономичен тест/ 45.00лв.
Холтер - ЕКГ 40.00лв.
Холтер - артериално налягане 40.00лв.
Ултразвукова двуразмерна доплер - сонография на каротидни артерии 25.00лв.
Вземане на биологичен материал от рана 20.00лв.
 
Клинична лаборатория
Услуга Цена
КРЪВНА КАРТИНА / автоматично/ 6.00лв.
СУЕ 2.00лв.
ДКК / визуално-микроскопски/ 4.00лв.
Морфология на еритроцити 4.00лв.
Време на кървене / Време на съсирване - на показател: 2.00лв.
Протромбиново време 4.00лв.
APTT 4.00лв.
Фибриноген 4.00лв.
Кръвна захар 3.00лв.
Креатинин 3.00лв.
Общ белтък 3.00лв.
Албумин в кръвта 3.00лв.
Урея 3.00лв.
Общ билирубин 3.00лв.
Директен билирубин 3.00лв.
Холестерол 3.00лв.
Триглицериди, 3.00лв.
Калций в кръвта 3.00лв.
Пик. киселина в кръвта 3.00лв.
Серумно желязо 3.00лв.
HDL - холестерол 3.00лв.
LDL- холестерол 3.00лв.
АСАТ 3.00лв.
АЛАТ 3.00лв.
ГГТ 3.00лв.
Алкална фосфатоза 3.00лв.
Cl - хлориди 3.00лв.
Na - Натрий в кръвта 3.00лв.
K - Калий в кръвта 3.00лв.
Алфа амилаза в кръв или урина 3.00лв.
ЖСК 3.00лв.
Р фосфор в кръвта 3.00лв.
Mg - магнезий в кръвта 3.00лв.
CRP /С-реактивен протеин 6.00лв.
КК – МВ 6.00лв.
TSH ; FT 3 ; FT 4 / на показател по : 14.00лв.
LH ; FSH ; Prolactin ; Estradiol ,Testosteron ; Progesteron / на показател по : 16.00лв.
Туморни маркери - PSA 17.00лв.
СА-15-3 17.00лв.
Функционално изследване с орално натоварване / с глюкоза / = ОГТТ 8.00лв.
Гликиран хемоглобин - HbA1C 13.00лв.
Кръвно захарен профил 8.00лв.
Микроалбуминурия 10.00лв.
УРИНА: албумин; захар; кетони; рН /на показател по : 1.00лв.
УРИНА: билирубин; уробилиноген /на показател по : 1.00лв.
Седимент 2.00лв.
Окултни кръвоизливи 6.00лв.
Спин - HIV 15.00лв.
Вземане на кръв 2.00лв.
 
Паразитология
Услуга Цена
Изследване за бацилоносителство 2.00лв.
Чревни паразити 10.00лв.
Здравна книжка / микробиология, паразитология и заключение/ 25.00лв.
 
Цитология
Услуга Цена
Цитонамазка от женски полови органи 18.00лв.
 
Имунология
Услуга Цена
Хламидия /кръв/ 18.00лв.
Хепатит А 20.00лв.
Хепатит В 16.00лв.
Хепатит С 20.00лв.
ANTI TPO 19.00лв.
Кръвна група 15.00лв.
 
Микробиология
Услуга Цена
Материал за секрет нос – гърло 2.00лв.
Васерман - RPR / Wass / 10.00лв.
Васерман /за родители на деца в детски градини/ 10.00лв.
Антистрептолизинов титър (AST) 6.00лв.
Waaler Rose / RF 6.00лв.
Инфекциозна мононуклеоза - Paul-Bunnell 8.00лв.
Дезинтерия, дисалмонела и коли 10.00лв.
Урокултура 10.00лв.
Гърлен секрет 12.00лв.
Материал от храчка 12.00лв.
Антибиограма с 6 антибиотични диска 9.00лв.
Хеликобактер / кръвен тест 18.00лв.
Хеликобактер / фекален тест 25.00лв.
Презаверка на здравна книжка 10.00лв.
 
Рентгенова диагностика
Услуга Цена
Рентгенография на клавикула 20.00лв.
Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00лв.
Рентгенография на скапула 20.00лв.
Рентгенография на раменна става 20.00лв.
Рентгенография на хумерус 20.00лв.
Рентгенография на лак.става 20.00лв.
Рентгенография на антебрахиум 20.00лв.
Рентгенография на гривнена става 20.00лв.
Рентгенография на длан и пръсти 20.00лв.
Рентгенография на таз с тазобедрени стави 20.00лв.
Рентгенография на сакроилиачни стави 20.00лв.
Рентгенография на една тазобедрена става 20.00лв.
Рентгенография на бедрена кост 20.00лв.
Рентгенография на колянна става 20.00лв.
Рентгенография на подбедрица 20.00лв.
Рентгенография на глезенна става 20.00лв.
Рентгенография на стъпало и пръсти 20.00лв.
Рентгенография на шийни прешлени- профил 20.00лв.
Рентгенография на торакални/лумбални прешлени-фас и профил 20.00лв.
Рентгенография на череп – фас и профил 20.00лв.
Специални центражи на череп 30.00лв.
Рентгенография на синуси 20.00лв.
Рентгенография на бял дроб и сърце 20.00лв.
Рентгенография на ребра 20.00лв.
Рентгеноскопия на бял дроб и сърце 20.00лв.
Ултразвуково изследване на коремни органи 25.00лв.
Мамография на една/две гърди 30.00/40.00лв.
 
Акушеро-гинекология
Услуга Цена
Ултразвукова диагностика - АГ специалист 30.00лв.
Преглед и вземане на вагинален секрет или цитонамазка 30.00лв.
Поставяне на спирала 30.00лв.
Отстраняване на спирала 30.00лв.
Поставяне на вагинален песар 25.00лв.
Отстраняване на вагинален песар 25.00лв.
Туширане на кондиломи 30.00лв.
Електрокоагулация 30.00лв.
Отстраняване на серклаж 15.00лв.
Вагинален секрет за бременни и деца 12.00лв.
Отстраняване на полип от маточната шийка 50.00лв.
Преглед в Женска консултация от лекар: 20.00лв.
Водене на Женска консултация срещу абонамент : от ІІ м. до V м. 120.00лв.
Водене на Женска консултация срещу абонамент : от V м. до VІІІ м. 100.00лв.
Водене на Женска консултация срещу абонамент: от VІІІ м. до Х м. 100.00лв.
 
Офталмология
Услуга Цена
Пълен офталмологичен статус- първичен преглед 30.00лв.
Обективно определяне на рефракция 20.00лв.
Изследване острота на зрението при деца до 6 год. 10.00лв.
Контрол на цветовете 7.00лв.
Биомикроскопия 10.00лв.
Очни дъна /бинокулярно изследване/ 15.00лв.
Екзофталмометрия 15.00лв.
Офталмометрия 20.00лв.
Проследяване на интраокулярното налягане тонография /минимално 4 изследвания/ 20.00лв.
Отстраняване на чужди тела от конюнктива, епилация на мигли 15.00лв.
Отстраняване на чужди тела от роговица ( без изгаряния) 15.00лв.
 
Отоларингология
Услуга Цена
Предна тампонада на носа 20.00лв.
Задна тампонада на носа 30.00лв.
Хемостаза при кървене от носа 20.00лв.
Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа 20.00лв.
Отваряне на абсцес на носната преграда 30.00лв.
Пункция или промивка на максиларен синус 40.00лв.
Отстраняване на чужди тела от устна кухина или гърло 20.00лв.
Отваряне абсцес на езика 30.00лв.
Инцизия на перитонзиларен абсцес 30.00лв.
Ларингоскопия 20.00лв.
Отстраняване на чужди тела от ларингс 30.00лв.
Изследване на говора 15.00лв.
Изследване на гласа 15.00лв.
Отстраняване на чужди тела /ухо/ 30.00лв.
Продухване на ухо 20.00лв.
Промивка на ухо 20.00лв.
Инцизия на Фурункул в слуховия проход 20.00лв.
Дренаж на кухина на средното ухо 20.00лв.
Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо 15.00лв.
Изследване на равновесие 20.00лв.
Изследване на слуха 20.00лв.
Аудиометрия за възрастни 30.00лв.
Епифарингоскопия 20.00лв.
Отоскопия 20.00лв.
Риноскопия 20.00лв.
Тимпаноскопия 20.00лв.
Първичен преглед и аудиометрия 40.00лв.
Вторичен преглед и контролна аудиометрия 30.00лв.
Първичен преглед /с вкл. тимпанометрия и акуст. рефлексометрия 30.00лв.
Вторичен преглед /с вкл. тимпанометрия и акуст. рефлексометрия 20.00лв.
Първичен преглед /с вкл. аудиометрия, тимпанометрия и акуст. рефлексометрия 50.00лв.
Вторичен преглед /с вкл. аудиометрия, тимпанометрия и акуст. рефлексометрия 40.00лв.
 
Неврология
Услуга Цена
Доплер от невролог 25.00лв.
ЕЕГ-възрастни 30.00лв.
ЕЕГ-деца 40.00лв.
Преглед специалист 30.00лв.
Вторичен преглед от специалист 20.00лв.
Преглед от хабилитирано лице 35.00лв.
Евокирани потенциали 40.00лв.
 
Дерматология
Услуга Цена
Електроконизация на порцио 30.00лв.
Електрокоагулация от дерматолог 30.00лв.
Премахване на брадавици 30.00лв.
Лечение на акне 50.00лв.
Криотерапия/за всяко образувание/ 5.00лв.
Химичен пилинг 50.00лв.
Биопсия-кожна 30.00лв.
Електрокаутеризация- от 3 до 10 образувания 30.00лв.
Електрокаутеризация-над 10 образувания 60.00лв.
 
Ендокринология
Услуга Цена
Обучение на ендокринно болни за дадена тема 15.00лв.
Ехография на щитовидна жлеза 25.00лв.
Първичен преглед от специалист 30.00лв.
Вторичен преглед от специалист 20.00лв.
 
Алергология
Услуга Цена
Кожно алергично тестуване с битови алергени /стандартен набор/ 30.00лв.
Кожно алергично тестуване с полени - /стандартен набор./ 30.00лв.
Кожно алергичен тест с алергени от животни и насекоми /на алерген/ 3.00лв.
Кожно алергичен тест с хранителни алергени 3.00лв.
Кожно алергичен тест с анестетици 10.00лв.
 
Психиатрия
Услуга Цена
Тестова психологична диагностика / 1 час 30.00лв.
Индивидуална психотерапевт. сесия / 1 час 50.00лв.
Фамилна психотерапевтична сесия / 1 час 60.00лв.
 
Хирургия
Услуга Цена
Материал от рана 20.00лв.
Инцизия и дренаж на Бартолинов абцес 20.00лв.
Взимане на биопсия 20.00лв.
Сваляне на конци от оперативна рана 10.00лв.
Хирургична превръзка - голяма 25.00лв.
Хирургична превръзка - средна 20.00лв.
Хирургична превръзка - малка 15.00лв.
Шев на малка рана с обработка и анестезия 30.00лв.
Шев на голяма рана с обработка и анестезия 35.00лв.
Поставяне на тетаничен анатоксин 5.00лв.
Мануално остраняване на кърлеж 20.00лв.
Отстраняване налипом, фибром, нокът, мазол 50.00лв.
Отваряне на абцес 20.00лв.
Инцизия на по-голям тумор, пиларна киста 50.00лв.
Пункция на гръдна жлеза 15.00лв.
Преглед и инцизия на гръдна жлеза 55.00лв.
Вземане на биопсичен материал от гърда 30.00лв.
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел 30.00лв.
Вземане на биопсичен материал от простата 30.00лв.
Вземане на биологичен материал 20.00лв.
Инцизия или шев в областта на шията 30.00лв.
Вземане на биологичен материал от лимфен възел 30.00лв.
Вземане на биологичен материал от простата 30.00лв.
Преглед и инцизия на абцес или флегмон 50.00лв.
 
Урология
Услуга Цена
Смяна /поставяне на катетър 15.00лв.
Фимоза - мануална репозиция 20.00лв.
Операция за късо генче 25.00лв.
Хидроцеле - пункция 20.00лв.
Инцизия на тестис, фуникулус сперматикус, 20.00лв.
Вземане на биологичен материал скротум 30.00лв.
Инцизия на скротум 20.00лв.
 
Ортопедия
Услуга Цена
Отстраняване на шини и гипсови превръзки 15.00лв.
Репозиция при луксация на става 40.00лв.
Имобилизация на крайници 20.00лв.
Първична обработка на малка рана от ортопед 20.00лв.
Първична обработка на голяма рана от ортопед 30.00лв.
Диагностична и терапевтична пункция на стави 20.00лв.
 
Физиотерапия
Услуга Цена
Лечебна гимнастика със специализирани методики 6.00лв.
Кинезиологичен анализ 10.00лв.
Масаж /мануален/ на цяло тяло 30.00лв.
Мануално мускулно тестуване 10.00лв.
Лимфодренаж 15.00лв.
Парафинолечебни процедури : на апликация 5.00лв.
Терапия с високочес.ел.магн.вълни 6.00лв.
Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове 6.00лв.
Електрофореза 6.00лв.
Електростимулации 8.00лв.
Ултразвук 6.00лв.
Облъчвания със солукс 5.00лв.
Магнитотерапия 5.00лв.
Криотерапия 5.00лв.
Лазертерапия 8.00лв.
Постизометрична релаксация / курс на лечение / 25.00лв.
Частичен масаж (крайници, гръб, яка) 15.00лв.