Запази час

Нефрология

Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания.

Специализирани медицински дейности:

 1.  Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност
 2. Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
 3. Катетеризация на пикочен мехур
 4. Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников
 5. Изчисляване на креатининов клирънс
 6. Измерване на диуреза
 7. Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия
 8. Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография
 9. Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография
 10. Проследяване на ефекта от имуносупресивна терапия
 11. Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация
 12. Анализ и интерпретация на резултати от изследвания