Запази час

Неврология

Преглед от специалист, експертиза за временна нетрудоспособност.
Специална част:
- Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система.
- Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност.
- Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.