Запази час

Вътрешни болести

Преглед от специалист, експертиза за временна нетрудоспособност.
Обща медицинска дейност – инжекции, инфузии, кардио пулмонална ресуситация , тестове.
Специална част – определяне външно дишане, плеврална функция и хематологично изследване. специфични изследвания, електрокардиограма с разчитане