Запази час

Ендокринология

Преглед от специалист. Участие в програма за профилактика ранна диагностика и лечение на захарния диабет и неговите усложнения съвместно с Катедра по ендокринология към МУ.
Специална част – индивидуално и групово лечение на болни с ендокринни заболявания, специфични инструментални изследвания - Изследване на болен с диабетна невропатия.
Програма за профилактика на остеопороза