Запази час

Дерматолог

Дерматологията е наука, която изучава болестите на кожата и нейните придатъци,
както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.
Венерологията е наука, която изучава болестите, предаващи се при полов контакт,
и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика.

Специализирани медицински дейности:

  • Локално обезболяване;
  • Абразио или кюретаж на нокът, нокътно легло,  нокътна гънка без ексцизия;
  • Изготвяне на натривка от кожа или друга покривна тъкан за микробиологично изследване;
  • Изготвяне на натривка от уретрален или простатен секрет и микроскопско изследване;
  • Бактериологична натривка на проба от женски генитален тракт;
  • Кюретиране на кожни лезии;
  • Електрокуагулация на кожни придатъци;
  • Химическа деструкция на кожа;
  • Скарификационна или епикутанни тестове;
  • Отстраняване на хирургични шевове