Запази час

Съдова хирургия

Съдовата хирургия е специалност, която изучава причините за
възникването на съдовите заболявания, използва съвременните
неинвазивни и инвазивни методи за диагностика им, като прилага
консервативните и оперативни методи за лечението им, а в последните
десет години и ендоваскуларните и ендоскопски методи за лечение на
съдовите заболявания.

Компетенциите и уменията на съдовия хирург му
позволяват да определя както стратегията, така тактиката на комплексното
лечение на съдовите заболявания – консервативно, оперативно и/ или
ендоваскуларно