Запази час

Хирургия

Хирургията е дял от медицината, в която оперативното лечение на различни заболявания и травми е задължително или потенциално възможно. Тя обхваща оперативни намеси (интервенция) по цялото човешко тяло. Под понятието „хирургия“ се разбира дисциплината обща хирургия. Тъй като тя е комплексна медицинска дисциплина, са се обособили различни специалности, насочени към лечението на различни органи и системи на човешкото тяло. В зависимост от това тя се разделя на хирургични подспециалности и специалности с хирургична насоченост.

 Специализирани медицински дейности:


• Консултатични хирургични прегледи;
• Мануално изследване на ректум;
• Натривкаот рана и превръзка за микробиологично изследване;
• Имобилизация;
• Поставяне на шийна яка;
• Инцизия на меки тъкани;
• Шев на меки тъкани;
• Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж;
• Диагностика и обработка на фистули;
• Промивка на гастростома и ентеростома;
• Мануална репозиция при ректален пролапс;
• Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна и гръдна стена;
• Вторичен шев при гранулираща коремна рана;
• Аноскопия;
• Репозиция на хемороиди;
• Инцизия на подкожен панарициум или паронихия;
• Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба;
• Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка;
• Профилактични прегледи;

  • Експертиза за установяване на временна неработоспособносто

 

Високоспециализирани дейности - Вземане на биопсичен материал и венозна лигатура.