Запази час

Клинична алергология

Специалността Клинична алергология за разлика от редица други
специалности, които са органно или системно ориентирани /напр.
кардиология, нефрология, ревматология и т.н./ е ориентирана към
пациента. Така заболявания, лекувани от тази специалност, могат да
обхващат различни органи и системи – от кожата през носа и белия дроб
до гастроинтестиналния тракт и т.н. Същевременно патологията, обект на
тази специалност, се отличава с рязко увеличаване през последните
години и обхваща над 30% от общата популация. Алергичните болести са мултиорганни заболявания,

характеризиращи се с генерализирана свръхчувствителност и включват:
риноконюнктивит, астма, уртикария и ангиоедема, атопична и неатопична
екзема, хранителна алергия, медикаментозна алергия, инсект-алергия,
анафилаксия и т.н. Според патогенезата си могат да се разделят на IgEи не-
IgE- медиирана алергична свръхчувствителност. Клиничната алергология е
специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата, лечението и
рехабилитацията на болни от алергични заболявания.