Запази час

Урология

Преглед и експертиза от лекар специалист.
Общо медицинска дейност - инжекции, инфузии и тестове. Прилагане на титаничен анатоксин, локална анестезия.
Въвеждане и смяна на уретрален катетър, стомашна промивка с назогастрална сонда,фимоза - мануална репозиция, операция за късо генче, хидроцеле - пункция, аспирация на сперматоцеле, инцизия на тестис, фуникулус сперматикус, вземане на биологичен материал скротум, инцизия на скротум.

Специална част: ултразвукова диагностика.