Запази час

Ревматология

„Ревматология” е специалност, занимаваща се с профилактиката, диагнозата,
лечението и рехабилитацията на болни от ревматични заболявания.

Дейности на кабинета по ревматология:

• Диагностика и лечение на ревматичните заболявания, комплексна оценка и терапия на болковите синдроми.

• Консултации  в акредитиран център по остеопороза и остоартроза с модерна ултразвукова и DXA апаратура,  актуален  лабораторен пакет.

• Ехографска диагностика на ставните заболявания, проследяване и контрол- абсолютно безвреден метод,  позволяващ оценка на състояниетона ставите, меките тъкани, кръвоносните съдове.

• Мониторинг на активността на ревматичните състояния в най-модерната за град Варна клинична лаборатория.

• Дигитална рентгенова  диагностика при минимално лъчево натоварване.

• Инфузионно лечение при хронични заболявания под постоянно лекарско наблюдение в специалн и условия.

• Всички видове ставни манипулации и пункции, лабораторна диагностика чрез анализ на състава на ставните течности.

• Обслужване на чуждоезикови пациенти на английски, руски, немски и френски език.