Запази час

Пневмология и фтизиатрия

В ДКЦ ,,Чайка" се извършва специализираното изследване за оценка на работата на белите дробове спирометрия.
Специалистите по белодробни болести извършват експертна оценка, диагностика, лечение и профилактика на широка гама заболявания. Те работят в тясно сътрудничество със специалистите по образна диагностика и хирурзите в клиниката при диагностицирането и наблюдението на белодробните туморни новообразувания.  Пулмолозите осъществяват успешна екипна работа и с кардиолози, алерголози, педиатри и други специалисти, когато конкретния случай налага това.