Запази час

Психиатрия

Преглед и оценка на психиатричен проблем, експертиза на временна нетрудоспособност.
Специална част – специфични тестове, оценка за задължително лечение, психиатрична експертна оценка, интервю, назначаване на лечение с невролитици, антидепресанти, тимостабилизатори, друго медикаментозно лечение. Индивидуална и групова психо - терапевтична сесия.