Запази час

УНГ

Преглед от специалист. Експертиза за временна нетрудоспособност.
Специална част:
-Предна тампонада на носа,
-Предна и задна тампонада на носа,
-Хемостаза при кървене от носа,
-Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от носа,
-Оперативна намеса в носа,
-Отваряне на абсцес на носната преграда,
-Пункция или промивка на максиларен синус,
-Отстраняване на чужди тела от устна кухина или гърло,
-Отваряне абсцес на езика,
-Инцизия на перитонзиларен абсцес,
-Взимане на биопсия,
-Ларингоскопия,
-Отстраняване на чужди тела от ларингс,
-Изследване на говора,
-Изследване на гласа,
-Отстраняване на церумен,
-Отстраняване на чужди тела /ухо/,
-Продухване на ухо,
-Промивка на ухо,
-Инцизия на Фурункул в слуховия проход,
-Дренаж на кухина на средното ухо,
-Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо,
-Шев при разкъсване на външно ухо,
-Изследване на равновесие,
-Пълно изследване на равновесието,
-Изследване на слуха,
-Аудиометрия,
-Епифарингоскопия,
-Отоскопия,
-Риноскопия,
-Тимпаноскопия,
-Парацентеза на тъпанчева мембрна.