Запази час

Ортопедия и травматология

Преглед и оценка от лекар специалист, експертиза за временна нетрудоспособност.
Общо медицинска дейност: инжекции, инфузии, локална анестезия.
Специална част: превръзка /компресивна, гипсова/, шев на меки тъкани до ниво фасция, инцизия, дренаж, ставна пункция, взимане на биопсичен материал, закрито наместване на фрактури, луксация, малки оперативни интервенции.

Отстраняване на шийни и гипсови превръзки, репозиция при луксация на става, имобилизация на крайници,първична обработка на малки и големи рани.

Високоспециализирани дейности – ехография на стави при деца, диагностична и терапевтична пункция на стави.