Запази час

Акушерство и гинекология

Специалност ,,Акушерство и гинекология" представлява съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична, профилактична, методична, експертна, научна и преподавателска дейност по отношение на:

  • физиологичните процеси;
  •  оплождане;
  • бременност, раждане и следродов период;
  • съзряване, циклична функция и стареене на женската репродуктивна система;
  • патологичните отклонения в тези процеси;
  • други заболявания, засягащи женската репродуктивна система.

В ежедневната си медицинска дейност, специалистът по АГ е в тясно взаимодействие със специалисти по обща и клинична патология (вкл.цитопатология), микробиология, клинична имунология, имунология, медицинска онкология, съдебна медицина, социална медицина и здравен мениджмънт