Запази час

Лаборатории

Лечебното заведение има сектори по Клинична лаборатория и Образна диагностика, оборудвани със съвременна апаратура за диагностика, с необходимият сертификат за качество.

Извършваме стандартна цитоморфология, клинична биохимия, хормонална диагностика, пълен пакет от цитологични и микробиологични изследвания. Изследване за кръвна група. Всички необходими изследвания за изготвяне и презаверка на здравна книжка, изследвания за сключване на брак, постъпване на дете в детско завдение /детска ясла или детска градина/.

Лечебното заведение има сключен договор с НЗОК, работи с медицинско направление, доброволни фондове и платен прием.

Телефон за информация: 052 786 924

 

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

НИЕ ИЗМЕРВАМЕ ЗДРАВЕТО!

Клиничната лаборатория към ДКЦ ,,Чайка"  предоставя уникален идентификационен код за всяка проба и пациент още в момента на регистрация, който свежда вероятността за допускане на грешки до абсолютен минимум. За да покрие напълно  изискванията за максимална точност в резултатите  и за да запази водещото си място в тази сфера, ДКЦ ,,Чайка" въведе в експлоатация интегрираната система Cobas 6000 SWA, производство на световно доказалата се компания Roche Diagnostics Deutschland GmbH.

В стремежа си към по-високо качество и елиминиране на грешки  в преданалитичния етап сме въвели процес за проследяване и индивидуализиране на всеки биологичен материал чрез уникален за отделните проби баркод етикет. Така се гарантира проследимостта на материала - от неговото вземане, през изработването и подаването му като готов резултат.

Извършваме изследвания по здравна каса и срещу заплащане: -КРЪВНА КАРТИНА / автоматично/ -/НВ, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити,МСV, МСН, МСНС и др. изчислени показатели/

-Тромбоцити /мануално/
-Кръвна картина /автоматично/ с диференцирано броене.
-СУЕ
-ДКК / визуално-микроскопски/
-Морфология на еритроцити
-Време на кървене / Време на съсирване
-Протромбиново време- INR
-APTT
-Фибриноген
Клинична биохимия:
-Кръвна захар, креатинин, общ белтък, албумин, урея, общ билирубин, директен билирубин, холестерол, триглицериди,калций, пик.киселина, серумно желязо
-HDL - холестерол; LDL- холестерол
-АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Алкална фосфатоза, Cl - хлориди,
-Na - Натрий, K - Калий,
-Алфа амилаза в кръв или урина,
- ЖСК ; Р фосфор, --Mg - магнезий,
-CRP/С-реактивен протеин,
-КК – МВ.

Хормонална диагностика: TSH, FT 3, FT 4, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron
Туморни маркери - PSA,СА-15-3.
-Функционално изследване с орално натоварване / с глюкоза / = ОГТТ,
-Гликиран хемоглобин- HbA1C,
-Кръвно захарен профил,
-Микроалбуминурия/изследване на урина/,
УРИНА: албумин, захар, кетони, рН, билирубин, уробилиноген,
-Седимент,
-Окултни кръвоизливи.
Кръвни групи

Работно време: от 7:30 ч. до 16:00 ч.

Санитарно почистване  от 12:30ч. до 12:45ч.

 

 

 

СЕКТОР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


Извършваме по здравна каса и срещу заплащане:
Рентгенография на клавикула,
Рентгенография на акромиоклавикуларна става,
Рентгенография на скапула,
Рентгенография на раменна става,
Рентгенография на хумерус,
Рентгенография на лак.става,
Рентгенография на антебрахиум,
Рентгенография на гривнена става,
Рентгенография на длан и пръсти,
Рентгенография на таз с тазобедрени стави,
Рентгенография на сакроилиачни стави,
Рентгенография на една тазобедрена става,
Рентгенография на бедрена кост,
Рентгенография на колянна става,
Рентгенография на подбедрица,
Рентгенография на глезенна става,
Рентгенография на стъпало и пръсти,
Рентгенография на шийни прешлени- профил,
Рентгенография на торакални/лумбални прешлени-фас и профил,
Рентгенография на череп – фас и профил,
Специални центражи на череп,
Рентгенография на синуси,
Рентгенография на бял дроб и сърце,
Рентгенография на ребра,
Рентгеноскопия на бял дроб и сърце,
Рентгеново изследване на хранопровод и стомах,
Рентгеново изследване на стомах с пасаж,
Иригография,
Ултразвуково изследване на коремни органи.

Работно време: от 07:30 до 18:30 ч.

...........................................................................................................................................................................................................................................