Запази час

Публични покани

„Предоставяне под наем на медицинска апаратура и компоненти за сектор „Физиотерапия“, включително, пускане в експлоатация, осигуряване на сервизното обслужване, обучение на персонала за работа с апаратурата в „ДКЦ „ЧАЙКА“ ЕООД" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 

Документация

Обява за обществена поръчка / АОП

Образци на документи

Договор-проект

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Протокол