Запази час

Публични покани

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Диагностично консултативен център „Чайка“ ЕООД – гр. Варна”

Документация

Обява за обществена поръчка / АОП

Образци на документи

Договор-проект

Допълнителна информация

Протокол