Запази час

Отоневрологичен кабинет

Отоневрологията е медицинска специалност, насочена към изследване и лечение на заболяванията на вътрешното ухо (периферно и централно разположени компоненти).
Отоневрологичното изследване представлява неоперативно, безболезнено и безопасно детайлно функционално изследване на вестибуларния апарат. Извършва се от квалифициран специалист -отоневролог  в специално оборудвани за целта отоневрологични кабинети и представлява комплексна система от няколко изследвания:
- специфични клинични равновесни проби  (статокинетика) и  координационни тестове.
- отоскопия (преглед на външен слухов проход и тъпанчеви мембрани), последвана от компютърно изследване на слуха (аудиометрия), което обективизира наличието или липсата на слухова загуба и ако има такава - нейната степен и локализация, т.е. кондуктивна, невросензорна или смесена слухова загуба.
- ориетировъчен тест на нистагъма (ритмични потрепвания на очните ябълки, появяващи се  при  засягане на вестибуларния апарат) с очила Френцел.

- прецизно компютърно изследване на спонтанен, латентен и позиционен нистагъм чрез видеонистагмография  (eVNG).

- провеждане на  eHIT (изследване за високочестотния вестибуло-очедвигателен рефлекс), един от съвременните стандартни тестове при изследване на вестибуларния анализатор.

- провеждане на битермален топлинен тест (калоричен тест).

След интерпретация на получените от описаните изследвания резултати се определя типът и нивото на увреда на вестибуларния апарат:

- Периферен отоневрологичен синдром
- Централен отоневрологичен синдром
- Комбиниран отоневрологичен синдром

Основните симптоми, налагащи диагностика от отоневролог са основно две групи:


1. Заболявания на вестибуларния апарат:

- световъртеж и нарушено равновесие
- пристъпен световъртеж без нарушено равновесие (най- често е свързан с промяна положението на тялото и главата - при навеждане, лягане, ставане, обръщане в леглото).
- нарушено равновесие без световъртеж (засилва се в слабо осветена обстановка или при затваряне на очите- най- често под душа).

2. Заболявания на слуховия анализатор:

              - намален слух с или без шум в ушите.
              - постоянен шум в едното или двете уши.
              - едностранно намален слух с или без наличие на шум.
Правилният диагностичен подход в световната медицинска практика при наличие на изброените по- горе симптоми е първо консултация в отоневрологичен кабинет и провеждане на съответните  изследвания. След тази диагностика, ако се намери съответната характерна отоневрологична находка за тумори, множествена склероза, патологични промени в шийния отдел на гръбначния стълб и др., отоневрологът назначава съответните изследвания с цел доказване или отхвърляне на тези заболявания.
Необоснованото търсене на причините за световъртежния синдром първо чрез методите на образната диагностика (най- често- Рентгенография на шийни прешлени и Доплерова сонография) често водят до погрешни диагнози.
При голям процент от пациентите, лекувани за шийно ошипяване, отоневрологичното изследване показва и доказва впоследствие, че се касае за мозъчен тумор или множествена склероза, което налага смяна на терапевтичния  подход.