Запази час

Публични покани

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Диагностично консултативен център Чайка" ЕООД

Вътрешни правила

---

"Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Биохимичен анализатор/ напълно автоматизиран селективен клинико-химичен анализатор/ за нуждите на "ДКЦ Чайка" ЕООД и обучение на медицински персонал за работа с апаратурата"

Документация

Образци на документи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки:9047913

Протокол 02.12.2015г.

Решение 07.12.2015г.

Договор 11.12.2015г.