Запази час

Апаратура

Здравното заведение разполага с модерна апаратура за прецизна диагностика, целяща последваща адекватна терапия, като дву-, три- и четириизмерен  ехограф за ултразвукова диагностика, доплерова сонография на периферни съдове, ехокардиография, ехомамография, ЕЕГ- апарат, аудиометър /за измерване на слуха/, остеометър за измерване на костна плътност/ и лазер за криотерапия/лазертерапия на доброкачествени кожни тумори.

В Центърът има сектори по Клинична лаборатория и Образна диагностика, оборудвани със съвременна апаратура за диагностика, сертифицирани за качество.

 

АПАРАТУРА:

Abacus 5 / Diatron Group

Abacus 5 е най-модерният модел от цялата серия хематологични анализатори на компанията Diatron, работещ на базата на патентована лазерно-оптична технология. Тази система осигурява прецизно и ефективно изследване на пробите. Abacus 5 предоставя напълно завършен резултат по 26 параметъра, включително оптично изследване при диференциално броене на всичките 5 вида бели кръвни телца. Позволява работа със затворени контейнери на тестваните проби, като обемът им достига 60 броя на час в напълно автоматичен режим или с функция за незабавен резултат на определена проба. 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

 

СЕРИЯ АНАЛИЗАТОРИ COBAS @ 6000

Лабораториите с високо представяне дължат репутацията си на качеството. Доверието на лекарите в тях е от основно значение. Серията анализатори Cobas 6000 вдъхва доверие като достига по-високи стандарти на аналитично представяне.

Уникално имунологично тестване, посредством ECL технология
Референтно проследими резултати за минимално вариране между лотовете
Висококачествени резултати, благодарение на цялостността на пробата и резултата (напр. специфични за теста серумни индекси, еднократни връхчета и чашки за имунотестове, детекция на съсиреци)
Иновативни тестове на стандартизирана, автоматизирана платформа
Резултати, стандартизирани към други системи cobas от „Serum Work Area”

 

........................................................................................................................................................................................................................................

УРИНЕН АНАЛИЗАТОР Н-300

Уринният анализатор е вид полуавтоматичен колориметричен фотометър, който се използва заедно с тест -лентите за уринен анализ. Той прави качествен и полуколичествен анализ за съдържанието на: Уробилиноген, Билирубин, Кетони, Кръв, Протеини, Нитрити, Левкоцити, Глюкоза, Относително тегло, рН и витамин С или Микроалбумин в уринни проби на базата на промяна в цвета на реагентните зони, предизвикана от взаимодействието им с биохимичните компоненти на урината.

Анализаторът Н-300 използва съвременната технология на измерване на отразена светлина от източник на студена светлина, което удължава експлоатационния му живот. Може да приключи анализа на 11биохимични компоненти на урината за 7 секунди, като същевременно елиминира въздействието на околната температура, светлина, алкално-киселинна реакция и анормално оцветяване на пробата върху резултата.