Запази час

Д-р Николай Малев Хирургия

Д-р Малев завършва Английската гимназия във Варна през 1983 и Медицина
във ВМИ – Варна през 1991, след което веднага започва работа в Първа Хирургия на
Окръжна болница –Варна, където работи в пълен обем планова и спешна коремна
хирургия. Специалист по Обща Хирургия със сертификати по Лапароскопска
хирургия. През 1996 специализира дебелочревна и лапароскопска хирургия в
болница Тел-а-Шумер в Тел Авив, Израел. С международен опит като лекар на
пасажерски кораби и нефтени платформи . От 2016 д-р Малев работи в СБАЛОЗ
„д-р М.Марков“ – Варна, където оперира в областта на:
 стомашно-чревни тумори
 хирургия на перианалното пространство – абсцеси, фистули, фисури, хемороиди
 реконструктивни и пластични операции на предна коремна стена
 хирургично лечение на кожните новообразувания и покриване на дефектите със
свободна кожна пластика
 тумори на гърдата
Специализирани медицински дейности в амбулаторната практика:
 хирургична обработка на рани и превръзки
 инцизия и дренаж на повърхностни абсцеси
 тънкоиглена аспирационна биопсия
 аспирационна цитилогия от папилата и дуктален лаваж
 щанцова биопсия
 лечение на рани


Телефон 052/ 786 900; 0888/ 639463
Кабинет каб.7, ет.1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час