Запази час

Д-р Христиан Христов Кардиология

Роден на 25 февруари 1980г. в гр. Варна.
Завършва средно образование през 1998г. - 5-та ГПЧЕ „ Йоан Екзарх“ с френски език.
През 2003г. завършва висшето Военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ с магистърска степен корабен инженер и офицерски чин лейтенант.
През 2010г. завършва Медицински Университет Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“.
От 2011г. до 2015г. провежда следдипломно обучение в Германия в областта Вътрешни болести с тясна специалност Кардиология.
От 2016г. до 2017г. продължава специализацията си в Университетска болница „Св. Марина“ - Варна към клиника по Кардиохирургия.
През 2018г. придобива специалност Кардиология.
Понастоящем работи в Интензивно Кардиологично отделение на УМБАЛ „Св. Марина“.

Високоспециализирани дейности:

Ехокардиография;
24-часа холтер - ЕКГ;
24-часа холтер - артериално налягане;
Велоергометрия.

 


Телефон 052/ 786900, 052/ 786 920
Кабинет каб. 45, ет. 2
Приемни часове Понеделник (19.11) от 13:30 до 17:10
Сряда (21.11) от 8:00 до 11:50

Запази час