Запази час

Д-р Боянка Карабашева УНГ

Лекар специалист Ушно-Носно-Гърлени болести
Курсове следдипломна квалификация - отоневрология, алергология, тимпанометрия, клинична хомеопатия.

Завършва  МУ гр. Плевен през 1982г.
От 1988г. дипломиран специалист Ушно-Носно-Гърлени болести в МУ София.

 

Следдипломна квалификация:

1999 г., 2003г. и 2006г. - курсове по Отоневрология съответно в Транспортен Медицински Институт гр. София, НМТБ "Цар Борис III" гр. София и МУ гр. София
2008 г. - Медицински Университет - София - курс на тема:  " По- рядко срещани синдроми в клиничната алергология"
2015 г. - Медицински Университет - София- курс на тема:   "Тимпанометрия"
2015 г.- 2017 г. - Основен курс на обучение по Клинична хомеопатия - Европейска Школа по Клинична хомеопатия/ ЕШКХ /
2017г. - Удостоверение за успешно положен изпит по Клинична хомеопатия - ЕШКХ
2018г. - Курс поддържаща квалификация по Клинична хомеопатия - ЕШКХ

Професионален опит:


От 12.04.1982г. до октомври 1983г. - Завеждащ Селски Здравен Участък.
От октомври 1983 г. до юни 1987г. - лекар УНГ болести в Отделение УНГ на Районна болница гр. Свищов.
От юни 1987 г. до 2011г.  - лекар УНГ болести в Многопрофилна Транспортна болница гр. Варна и АМЦСМП  "Транспортен Медицински център" Варна.
2012 г. - 2013 г. -  лекар в Спортен комплекс на СОК "Камчия" - Медицински Център "Св. Анна" ЕООД гр. Варна.
От октомври 2013 г. - лекар УНГ болести в ДКЦ "Чайка" гр. Варна.

 


Телефон 052/ 786900; 052 786 906
Кабинет 3, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час