Запази час

Д-р Филип Филипов Вътрешни болести

Завършва висше медицинско образование в МУ - София през 1988г. До 1991г. е завеждащ лекар към селски здравен участък в Ямболска област. През 1997г. придобива специалност "Вътрешни болести" от МУ-София. От същата година работи по специалността си в кабинет "Вътрешни болести" към Електроразпределение - Варна. В периода 2006-20014г. работи като лекар по договор към ЗОФ "Дженерали Закрила". От началото на 2015г. работи като лекар специалист "Вътрешни болести" към ДКЦ "Чайка" - Варна. Притежава Удостоверение и право да работи в кабинет по профилактика на беса. Има сключен договор с НЗОК. Работи с пациенти с допълнително здравно осигуряване към ЗОФ. 

Извършва следните специализирани медицински дейности:

  • Отчитане на показателите на външно дишане;
  • Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв;
  • Електрокардиограма;
  • Вземане на секрет – назофаренгиален за микробиологично и цитологично изследване;
  • Определяне на стойността на кр.захар с глюкомер;
  • Антропометрична оценка на затлъстяването;
  • Оценка на хемодинамични показатели;
  • Анализ и интерпретация на резултати от изследвания;
  • Симптоматично лечение;
  • Профилактични прегледи.

 


Телефон 0876/ 821397; 052/ 332200
Кабинет
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час