Запази час

Д-р Филип Филипов Вътрешни болести

Завършва висше медицинско образование в МУ - София през 1988г. До 1991г. е завеждащ лекар към селски здравен участък в Ямболска област. През 1997г. придобива специалност ,,Вътрешни болести" от МУ-София. От същата година работи по специалността си в кабинет ,,Вътрешни болести" към Електроразпределение - Варна. В периода 2006-20014г. работи като лекар по договор към ЗОФ ,,Дженерали Закрила". От началото на 2015г. работи като лекар специалист ,,Вътрешни болести" към ДКЦ ,,Чайка" - Варна. Притежава Удостоверение и право да работи в кабинет по профилактика на беса. Има сключен договор с НЗОК. Работи с пациенти с допълнително здравно осигуряване към ЗОФ. 

Извършва следните специализирани медицински дейности:

• Отчитане на показателите на външно дишане;
• Приготвяне на препарат за изследване на периферна кръв;
• Електрокардиограма;
• Вземане на секрет – назофаренгиален за микробиологично и цитологично изследване;
• Определяне на стойността на кр.захар с глюкомер;
• Антропометрична оценка на затлъстяването;
• Оценка на хемодинамични показатели;
• Анализ и интерпретация на резултати от изследвания;
• Симптоматично лечение;
• Профилактични прегледи.
 

 

 


Телефон 0876/ 821397; 052/ 332200
Кабинет
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час