Запази час

Д-р Мария Атанасова Клинична лаборатория

През 1991год. завършва медицина в МУ - Варна. 1997год. - придобива специалност ,,Клинична лаборатория" от МУ - София. 

 

 

Трудов стаж:

1991-1992г. - Специализирана болница за белодробни болести - с. Радунци, Хасковска област - Клинична лаборатория -лекар

1992-1995г. - Общинска болница - гр.Карнобат като Клиничен лабораторен лекар.

Участва в редица симпозиуми, конференции, тематични курсове и Конгреси по Клинична лаборатория. Взима участие във външна оценка на качеството към Българското дружество по Клинична лаборатория.

Извършва изследвания по каса и срещу заплащане:

 • КРЪВНА КАРТИНА (автоматично); НВ, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити,МСV, МСН, МСНС и др. изчислени показатели;
 • Тромбоцити (мануално);
 • Кръвна картина (автоматично) с диференцирано броене;
 • СУЕ;
 • ДКК (визуално-микроскопски);
 • Морфология на еритроцити;
 • Време на кървене / Време на съсирване;
 • Протромбиново време- INR;
 • APTT;
 • Фибриноген.


Клинична биохимия:

 • Кръвна захар, креатинин, общ белтък, албумин, урея, общ билирубин, директен билирубин, холестерол, триглицериди,калций, пик.киселина, серумно желязо;
 • HDL - холестерол; LDL- холестерол;
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Алкална фосфатоза, Cl - хлориди;
 • Na - Натрий, K - Калий;
 • Алфа амилаза в кръв или урина;
 •  ЖСК ; Р фосфор, --Mg - магнезий;
 • CRP/С-реактивен протеин;
 • КК – МВ.

Хормонална диагностика:

 • TSH, FT 3, FT 4, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron;
 • Туморни маркери - PSA,СА-15-3;
 • Функционално изследване с орално натоварване / с глюкоза / = ОГТТ;
 • Гликиран хемоглобин- HbA1C;
 • Кръвно захарен профил;
 • Микроалбуминурия/изследване на урина/.
 • УРИНА: албумин, захар, кетони, рН, билирубин, уробилиноген;
 • Седимент;
 • Окултни кръвоизливи;
 • Кръвни групи.

Телефон 052/ 786 924
Кабинет 24, етаж 2
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час