Запази час

Д-р Мария Атанасова Клинична лаборатория

През 1991год. завършва медицина в МУ - Варна. 1997год. - придобива специалност ,,Клинична лаборатория" от МУ - София. 

Трудов стаж:

1991-1992г. - Специализирана болница за белодробни болести - с. Радунци, Хасковска област - Клинична лаборатория -лекар

1992-1995г. - Общинска болница - гр.Карнобат като Клиничен лабораторен лекар

Участва в редица симпозиуми, конференции, тематични курсове и Конгреси по Клинична лаборатория. Взима участие във външна оценка на качеството към Българското дружество по Клинична лаборатория.

Извършваме изследвания по каса и срещу заплащане: -КРЪВНА КАРТИНА / автоматично/ -/НВ, еритроцити, хематокрит, левкоцити, тромбоцити,МСV, МСН, МСНС и др. изчислени показатели/
-Тромбоцити /мануално/
-Кръвна картина /автоматично/ с диференцирано броене.
-СУЕ
-ДКК / визуално-микроскопски/
-Морфология на еритроцити
-Време на кървене / Време на съсирване
-Протромбиново време- INR
-APTT
-Фибриноген
Клинична биохимия:
-Кръвна захар, креатинин, общ белтък, албумин, урея, общ билирубин, директен билирубин, холестерол, триглицериди,калций, пик.киселина, серумно желязо
-HDL - холестерол; LDL- холестерол
-АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Алкална фосфатоза, Cl - хлориди,
-Na - Натрий, K - Калий,
-Алфа амилаза в кръв или урина,
- ЖСК ; Р фосфор, --Mg - магнезий,
-CRP/С-реактивен протеин,
-КК – МВ.

Хормонална диагностика: TSH, FT 3, FT 4, LH, FSH, Prolactin, Estradiol, Testosteron, Progesteron
Туморни маркери - PSA,СА-15-3.
-Функционално изследване с орално натоварване / с глюкоза / = ОГТТ,
-Гликиран хемоглобин- HbA1C,
-Кръвно захарен профил,
-Микроалбуминурия/изследване на урина/,
УРИНА: албумин, захар, кетони, рН, билирубин, уробилиноген,
-Седимент,
-Окултни кръвоизливи.
Кръвни групи


Телефон 0895/ 285413; 052/ 786 924
Кабинет 24, етаж 2
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час