Запази час

Д-р Венцислав Александров Хирургия

Преглед и експертиза от лекар специалист.
Общомедицинска дейност - инжекции, инфузии и тестове. Прилагане на тетаничен анатоксин; локална анестезия.
Специална част : превръзка /компресивна гипсова/, имобилизация, шев на меки тъкани до ниво фасция, инцизия, дренаж, сондиране на фистули, взимане на биопсичен материал, малки оперативни интервенции.
Високоспециализирани дейности - Взимане на биопсичен материал и венозна лигатура.


Телефон 052/ 786 929
Кабинет 7, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час