Запази час

Доц. д-р Борис Корновски, д.м. Хирургия

Доц. д-р Борис Корновски, д.м. завършва Медицински факултет на МА - София през 1963г. Придобива специалност по хирургия през 1967г.  Специализирал е в София, Москва, Сегет и др. От 1963 до 1965г. работи като завеждащ  отделение на МБАЛ - Каварна.
Защитава дисертация за степен ”доктор” през 1982 г. на тема „Механичен шев в стомашно-гръдната хирургия“.  Хабилитиран е като доцент през 1983г. От 1980 г. работи като завеждащ лекар в Клиниката по ,,Стомашна хирургия и хранопровод" на МБАЛ ,,Света Анна", гр. Варна. От 2009г. е регионален консултант по ,,Хирургия".
От 2000г. е избран за Заместник кмет на Община Варна и изпълнява тази длъжност в продължение на два мандата. 

Има над 150 научни публикации и съобщения у нас и в чужбина.
Има множество участия с научни доклади на конгреси по хирургия в България, Франция, САЩ, Тайланд, Гърция, Турция и  др.

Гост -професор в Гръцкия медицински университет;

Почитен член на Българското хирургично дружество;

Почитен член на Български лекарски съюз;

Почитен член на клуб ,,Ротари".

 


Телефон 052/ 786 904
Кабинет 5, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час