Запази час

Д-р Петър Михайлов Ревматология

През 1993г. завършва медицина към ВМИ - Варна.  Признати специалности по: ,,Ревматология" от МУ - София и ,,Управление" -Висша школа по мениджмънт от икономически университет, гр. Варна.

Квалификации: България и Германия -Мед. Университет Варна, Мед. Университет София,  Баварска лекарска камара. 

Медицински дейности:

• Диагностика и лечение на ревматичните заболявания, комплексна оценка и терапия на болковите синдроми.

• Консултации  в акредитиран център по остеопороза и остоартроза с модерна ултразвукова и DXA апаратура,  актуален  лабораторен пакет.

• Ехографска диагностика на ставните заболявания, проследяване и контрол- абсолютно безвреден метод,  позволяващ оценка на състояниетона ставите, меките тъкани, кръвоносните съдове.

• Мониторинг на активността на ревматичните състояния в най-модерната за град Варна клинична лаборатория.

• Дигитална рентгенова  диагностика при минимално лъчево натоварване.

• Инфузионно лечение при хронични заболявания под постоянно лекарско наблюдение в специалн и условия.

• Всички видове ставни манипулации и пункции, лабораторна диагностика чрез анализ на състава на ставните течности.

• Обслужване на български, английски, руски, немски и френски език.
 

 

 


Телефон 052/ 786 906
Кабинет 3, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час