Запази час

Доц. д-р Коралия Тодорова Психиатрия

Преглед и оценка на психиатричен проблем, експертиза на временна нетрудоспособност.
Специална част – специфични тестове, оценка за задължително лечение, психиатрична експертна оценка, интервю, назначаване на лечение с невролитици, антидепресанти, тимостабилизатори, друго медикаментозно лечение. Индивидуална и групова психо - терапевтична сесия.


Телефон 052/ 786 922
Кабинет 22, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час