Запази час

Д-р Емилия Тодорова Педиатрия

 

 

 

 

 

 

 

  • Преглед от специалист;
  • Протоколи от медицинска комисия;
  • Експертиза за временна нетрудоспособност;
  • Включване в програма Детско здравеопазване;

Специална част:

  • определяне външно дишане;
  • плеврална функция и хематологично изследване;
  • специфични изследвания.

Телефон
Кабинет
Приемни часове Сряда (19.06) от 8:30 до 18:00
Четвъртък (20.06) от 8:30 до 18:00
Петък (21.06) от 8:30 до 18:00
Вторник (25.06) от 8:30 до 18:00

Запази час