Запази час

Д-р Емилия Тодорова Педиатрия

Преглед от специалист ; протоколи от медицинска комисия; експертиза за временна нетрудоспособност.
Включване в програма Детско здравеопазване.
Специална част – определяне външно дишане, плеврална функция и хематологично изследване; специфични изследвания.


Телефон
Кабинет
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час