Запази час

Д-р Пламен Бойчевски Ортопедия и травматология

Лекар специалист ,,Ортопедия и травматология"

Извършва следните специализирани медицински дейности:

• Имобилизация на крайници;
• Отстраняване на шини и гипсови превръзки;
• Превръзки /компресивна, гипсова/;
• Снемане на хирургични конци;
• Репозиция при луксация на става;
• Хирургична обработка на рана.

Високоспециализирани дейности – ехография на стави при деца, диагностична и терапевтична пункция на стави.


Телефон 052/ 786 930
Кабинет 20, етаж 1
Приемни часове Понеделник (19.11) от 14:30 до 16:20
Сряда (21.11) от 14:30 до 16:20

Запази час