Запази час

Д-р Йордан Йорданов Ортопедия и травматология

Завършил медицина в МУ - Варна през 1972г. Четири години работи като участъков лекар в гр. Девня. Придобива специалност "Ортопедия и травматология" след три годишна специализация по клинична ординатура към ИСУЛ, гр. София. Преминал курс на обучение по детска ортопедия в Горна Баня - София. От 1979г. работи като специалист-ортопед в Клиниката по ортопедия и травматология на Окръжна болница - Варна. От 1982г. работи в продължение на 5 год. като ортопед в болница в гр. Себна, Либия. От 1987г. до 2009г. отново работи към варненската окръжна болница. От 2009г. до момента работи като ортопед-травматолог към ДКЦ  "Чайка" - Варна. 

Извършва следните специализирани медицински дейности:

  • Имобилизация на крайници;
  • Отстраняване на шини и гипсови превръзки;
  • Превръзки /компресивна, гипсова/;
  • Шев на меки тъкани до ниво фасция, инцизия, дренаж, ставна пункция, взимане на биопсичен материал, закрито наместване на фрактури, луксация, малки оперативни интервенции;
  • Снемане на хирургични конци;
  • Репозиция при луксация на става;
  • Хирургична обработка на рана;
  • Преглед и оценка от лекар специалист, експертиза за временна нетрудоспособност.

Високоспециализирани дейности – ехография на стави при деца, диагностична и терапевтична пункция на стави.


Телефон 052/ 786 930; GSM 0878/ 618196
Кабинет 20, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час