Запази час

Доц. д-р Светла Стайкова, д.м.н Нефрология

Преглед от специалист ; експертиза за временна нетрудоспособност.
Специална част – Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система; Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност; Анализ и интерпретация на резултати от изследвания.


Телефон 052/ 786 905
Кабинет 36, етаж 2
Приемни часове Понеделник (19.11) от 16:00 до 17:50
Четвъртък (22.11) от 16:00 до 17:50

Запази час