Запази час

Д-р Ангелина Въжарова Неврология

Завършила медицина в МУ - Варна. През 1991г. придобива специалност по ,,Неврология". Работи в доболничната медицинска помощ в продължение на 22 години. Притежава сертификат от завършен курс по: ,,Доплерова сонографиоя на мозъчни съдове" от МУ - Варна.  Завършени множество курсове за следдипломно обучение към Медицинска академия - гр. София.

 

 

 • Съдови заболявания на нервната система;
 • Отоневрологични симптоми и синдроми при неврологични заболявания;
 • Актуални проблеми на заболяването на периферната нервна система;
 • Клинична неврофизиология;
 • Епилепсия - клиника, диагностика и терапия;
 • Когнетивни нарушения при неврологични заболявания под ръководството на чл.кор.проф. Л. Трайков.

Членства:

 • Българско неврологично дружество;
 • Дружество по невросонология, председателствано от чл.кор. проф. Титянова

Специализирани медицински дейности:

 • Снемане на анамнеза и неврологичен статус;
 • Експертиза за временна нетрудоспособност;
 • Обучение на болни с неврологични заболявания


Високо специализирани дейности :

 • Доплерова сонография

Работно време и график:

Всеки понеделник: 8:30 - 18:00 ч.

Четни дати: 13:30 - 18:00 ч.

Нечетни дати: 8:30 - 13:30 ч.

 

 

Телефон 052/ 786 900
Кабинет 19, етаж 1
Приемни часове Все още няма добавени приемни часове.

Запази час