Запази час

Д-р Мария Недялкова Кардиология

Преглед в амбулатория и домашни условия – експертиза на временна нетрудоспособност, ЕКГ.
Общо медицински дейности, инфузии, инжекции, тестове, кардиопулмонална ресуситация.


Високоспециализирани дейности – ехокардиография.


Телефон 052/ 786 946
Кабинет 41, етаж 2
Приемни часове Сряда (22.08) от 14:40 до 16:40
Петък (24.08) от 14:40 до 16:40
Понеделник (27.08) от 14:40 до 16:40
Вторник (28.08) от 14:40 до 16:40

Запази час