Запази час

Д-р Мария Недялкова Кардиология

Преглед в амбулатория и домашни условия – експертиза на временна нетрудоспособност, ЕКГ.
Общо медицински дейности, инфузии, инжекции, тестове, кардиопулмонална ресуситация.


Високоспециализирани дейности – ехокардиография.


Телефон 052/ 786 946
Кабинет 41, етаж 2
Приемни часове Вторник (26.03) от 14:40 до 17:40
Сряда (27.03) от 14:40 до 17:40
Петък (29.03) от 14:40 до 17:40
Понеделник (01.04) от 14:40 до 17:40

Запази час