Запази час

Д-р Мария Недялкова Кардиология

Преглед в амбулатория и домашни условия – експертиза на временна нетрудоспособност, ЕКГ.
Общо медицински дейности, инфузии, инжекции, тестове, кардиопулмонална ресуситация.


Високоспециализирани дейности – ехокардиография.


Телефон 052/ 786 945
Кабинет 41, етаж 2
Приемни часове Понеделник (19.02) от 14:40 до 16:40
Вторник (20.02) от 14:40 до 16:40
Сряда (21.02) от 14:40 до 16:40
Петък (23.02) от 14:40 до 16:40

Запази час