Запази час

Д-р Мария Недялкова Кардиология

Преглед в амбулатория и домашни условия – експертиза на временна нетрудоспособност, ЕКГ.
Общо медицински дейности, инфузии, инжекции, тестове, кардиопулмонална ресуситация.


Високоспециализирани дейности – ехокардиография.


Телефон 052/ 786 946
Кабинет 41, етаж 2
Приемни часове Сряда (19.06) от 14:40 до 17:40
Петък (21.06) от 14:40 до 17:40
Понеделник (24.06) от 14:40 до 17:40
Вторник (25.06) от 14:40 до 17:40

Запази час